Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka 2018

25. 3. 2018

V letošním roce 2018 se Tříkrálová sbírka uskutečnila ve dnech 6. a 7. 1. 2018. Letos byla Tříkrálová sbírka zorganizována knihovnicí Marií Ciglbauerovou již po čtrnácté, spolu s Městskou charitou České Budějovice a její koordinátorkou Bc. Kristýnou Koutskou, Mgr. Václavou Businskou a Mgr. Lucií Novou. Sbírka byla rozdělena do dvou dnů, chodilo se v sobotu a v neděli. Dětem, které se přihlásily jako koledníci, rodiče vyplnili přihlášku, tzv. Souhlas rodičů s koledováním dětí. Městská charita zveřejnila svůj záměr na využití získaných prostředků. Je to: 1) Komplexní domácí péče, 50%, vybavení a zajištění provozu služeb – pečovatelská služba, osobní asistence, domácí zdravotní péče, 2) Oblast sociálně znevýhodněných, 50%, vybavení a zajištění provozu služeb – NZDM V.I.P., NZDM Srdíčko – Jirolo, Sasanka, Domino, Dům sv. Pavla, Terénní program. V Mydlovarech byly vytvořeny 2 skupinky koledníků s dospělým doprovodem. Trasa byla opět rozdělena přibližně na polovinu. Chodila Jana Jackovová a děti: Miroslav Jackov, Jana Jackovová a Michaela Vlášková. Ve druhé skupince chodila Kateřina Bartošová a děti: Petr Maruška, Natálie Marušková a Nela Bartošová. Koledníci chodili od domu k domu a zpívali píseň "My tři králové jdeme k vám". Rozdávali cukry a kalendáříky, posvěcenou křídou psali nápis na dveře: K + M + B = 2018. Příspěvky na charitu získávali do zapečetěné kasičky, opatřené razítkem Magistrátu České Budějovice. Dospělý doprovod se prokazoval průkazkou se jménem, datem narození, číslem občanského průkazu a číslem kasičky. Věci, potřebné k uskutečnění sbírky: oblečky tří králů, papírové koruny, kasičky, průkazky, cukry, kalendáříky, křídy, záměr na využití získaných prostředků, drobné dárečky pro koledníky, rozvezla Marie Ciglbauerová spolu s Městskou charitou den předem na místa, kde se bude koledovat. V Zahájí se Tříkrálové sbírky zúčastnila pionýrská skupina. O organizaci se postarala ředitelka ZŠ, Mgr. Jana Hrabincová. Byly zde 4 skupinky koledníků. V Olešníku koledovali žáci ZŠ Olešník a vytvořili celkem 4 skupinky, zapojilo se 16 dětí. V Chlumci 7 dětí v jedné skupině koledníků obešlo vesnici. V Municích také jedna skupina koledníků se dvěma dětmi obešla ves. Dalšími novými místy na koledování se staly Bavorovice, zde se vytvořila jedna skupina koledníků se třemi dětmi a dále Dasný, kde dvě skupiny koledníků se šesti dětmi obešly vesnici. Dalšími zapojenými vesnicemi byly Sedlec s jednou skupinou a třemi dětmi, dále Lékařova Lhota s jednou skupinou a třemi dětmi a rovněž Hlavatce s jednou skupinou a třemi dětmi. V Hluboké nad Vltavou – město se vytvořilo 10 skupin koledníků, v Hluboké nad Vltavou – Zámostí se vytvořilo 7 skupin koledníků, žáků ZŠ Hluboká nad Vltavou. Koledníci se opět mohli převléknout v Domově důchodců U Zlatého kohouta v kulturní místnosti, měli zde teplo, čisto a mohli se napít teplého čaje. Jedna skupina koledníků zazpívala a popřála do nového roku babičkám a dědečkům, žijícím v tomto domově. Byli dojati a měli z toho radost. První den sbírky, 6.1. 2018 bylo pěkné, slunečné počasí s teplotou kolem +12°C, padaly i teplotní rekordy. Druhý den sbírky bylo +6°C a mrholilo, sluníčko se vůbec neukázalo. Všem dětem se koledování líbilo a již se zase hlásí na příští rok. Koledovalo se na 12 místech, bylo vytvořeno 35 skupin koledníků, vybíralo se do 35 kasiček a zapojeno bylo 109 dětí.